Kvalitet

och glädje

Our story

Verksamheten startades 1988 av mig Tomas Torstensson och det är jag som driver företaget. Jag har lång erfarenhet av branschen, snart 40 år varav 30 som egen. Tillsammans med mina 4 medarbetare har vi långt över 100 års samlad erfarenhet.

Vi har ett väldigt bra och givande samarbete med Colorama i Hjo, där vi köper allt vårat material. Några av våra kunder förutom alla goa privatkunder, jobbar vi även med flera av våra lokala byggfirmor. Ingen nämnd och ingen glömd.

Läs mer

Våra tjänster

Hjo Måleri AB erbjuder ett komplett utbud av måleritjänster för skolor, äldreboende, affärslokaler, privatkunder, byggföretag och industrifastigheter. Vi har ett brett urval av material från flera ledande leverantörer. Våra tjänster kännetecknas av god kvalitet, ett tydligt miljöansvar och omsorg om våra medarbetares arbetsmiljö. Vi erbjuder våra kunder den lösning som vi bedömer uppfyller kraven till lägsta möjliga kostnad på sikt.

Vår kvalitetspolicy

Hjo Måleri AB skall alltid eftersträva att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda behov, krav och förväntningar. Våra tjänster skall kännetecknas av god kvalitet och varje uppdrag skall skötas så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden.

Läs mer

”Miljö”

Vår miljöpolicy

Hjo Måleri AB skall i samverkan med beställaren välja färger och annat material som förskönar och ger objektet lång hållbarhet med liten påverkan på miljö och hälsa under och efter arbetet.

Läs mer


Namn på målare 1

Titel
namn@hjomaleri.se
070-000 00 00

Namn på målare 2

Titel
namn@hjomaleri.se
070-000 00 00

Namn på målare 3

Titel
namn@hjomaleri.se
070-000 00 00